คลังถังแตก!จ่อเก็บแวต-ภาษีที่ดินเพิ่ม

Berita Satu

คลังถังแตก เตรียมรีดภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีที่ดินสิ่งก่อสร้างเพิ่ม หลังลดภาษีนิติบุคคล-บุคคลธรรมดา ลง ส่งผลกระทบรายได้รัฐ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า คลังต้องปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบเพื่อรองรับรายจ่ายของประเทศที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเก็บภาษีจากฐานรายได้จะลดน้อยลง ทั้งจากการเก็บภาษีนิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา ซึ่งที่ผ่านมามีการลดอัตราภาษีลง

สำหรับภาษีที่ต้องเก็บเพิ่มขึ้นต้องมาจากฐานการใช้จ่าย ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ ภาษีสรรพสามิต โดยภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบันเก็บที่อัตรา 7% จากเพดานทำกำหนดไว้ 10% ซึ่งการเพิ่มขึ้นทุก 1% จะทำให้เก็บภาษีเพิ่มขึ้น 5 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทำให้ภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวได้ดี ซึ่งคาดว่าอีก 3-4 ปี ข้างหน้า

ขณะเดียวกัน ต้องเพิ่มการเก็บภาษีจากทรัพย์สิน คือ การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะมีการดำเนินการเก็บในส่วนของที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ประโยชน์ก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ที่อยู่อาศัย

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply