ยุคก่อนการล่มสลายแห่งดินแดน “ TY “

ยุคก่อนการล่มสลายแห่งดินแดน “ TY “
- ท่ามกลางสถานะการที่วุ่นวาย ชาวเมืองแตกความสามัคคีกัน ต้องการแย่งชิงอำนาจเพื่อความยิ่งใหญ่ ผู้นำเมืองตามทิศต่างๆได้ทำการส่องสุมกำลังทัพของตัวเอง โดยประกาศรับ
สมัครกำลังพล และยอดฝีมือเพื่อต้องการทำสงครามแย่งชิงดินแดน TY ทำให้ทุกคน มองหาทุกวิธีการมาใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ ถึงขนาดกล้าใช้ วิชาในคัมภีร์ มนต์ดำพิษ
ที่เป็นวิชาต้องห้ามแห่งดินแดน TY ทำให้เกิดหายนะขึ้นกับดินแดน TY จากการที่ใช้พลังแห่งธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ทำให้สมดุลแห่งธาตุทั้งห้านั้นเปลี่ยนแปลงไป สมดุลหยินหยาง
ที่ไม่เหมือนเดิมซึ่งทำให้ “ประตู ภูติมาร” เปิดขึ้น ทำให้มารร้ายฉวยโอกาสรุกคืบเข้าสู่โลกมนุษย์
- แต่สวรรค์ก็ยังเมตตาเหล่ามวลมนุษย์ ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งมวล สถานการณ์ก็มักสร้างวีรบุรุษ สวรรค์ได้ส่งบางสิ่งลงมายังโลกแห่ง TY เพื่อช่วยดินแดน TY ซึ่งสิ่งนั้นคือเซียนเหนือ
และเซียนใต้ ที่เดินทางมาจากดินแดนที่แสนไกล ดินแดนที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยไปมาก่อน ซึ่งเซียนทั้งสอง ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเหล่าผู้กล้า เพื่อมาฝึกวิชา และใช้อาวุธต่างๆ
จากทั่วสารทิศ เพื่อไปปราบเหล่าบรรดามารร้าย ที่อาศัยอยู่ ทุกทิศ ในดินแดนแห่ง TY แต่ใครเล่าที่จะเป็นดาวจรัสแสงนั้น “ปฐมบทตำนานแห่งวีรบุรุษ” ได้เริ่มขึ้นแล้ว

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply