ระบบแอนิเมชั่นแปลภาษามือโดยอัตโนมัติ

รายงาน ข่าวเทคโนโลยีเช้านี้ เป็นผลงานจากศูนย์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ NHK สถานีโทรทัศน์ในญี่ปุ่นอีกแล้วครับท่าน โดยล่าสุดทางศูนย์วิจัยฯ ได้พัฒนาระบบการทำงานที่สมารถสร้างภาพเคลื่อนไหว (animation) ที่แปลมาจากภาษามือได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการเพิ่มภาษาที่ใช้ในการออกอากาศให้กับผู้ชมที่พิการทางการได้ยิน ภายในประเทศญี่ปุ่นสามารถรับรู้ข่าวสารได้

ภาพประกอบที่ 1

ทั้ง นี้ทางศูนย์วิจัยได้แนะนำระบบ’แปลภาษามือ’อัตโนมัตินี้ในงาน Technology Open House 2011 โดยระบบนี้สามารถแปลงข้อความของคำพูดในภาษาญี่ปุ่นให้กลายเป็นภาษามือได้ ‘การแสดงซับไตเติล (subtitle) เหมาะกับผู้ชมที่อ่านภาษาญี่ปุ่นออก แต่ต้องสูญเสียการได้ยินไป แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ที่พิการตั้งแต่กำเนิด และเรียนรู้ภาษามือมาตั้งแต่ต้น โดยธรรมชาติของบุคคลเหล่านี้จะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นหลังจากเข้าใจภาษามือ แล้ว ซึ่งนั่นทำให้ผู้ชมกลุ่มนี้สามารถเข้าใจภาษามือที่เป็นภาษาแรกได้ดีกว่าซับ ไตเติ้ล ด้วยเหตุนี้เอง ทีมพัฒนาฯจึงได้ทำการวิจัยระบบแปลภาษามือโดยอัตโนมัติขึ้นมา’

ภาพประกอบที่ 2

อย่าง ไรก็ตาม ระบบการทำงานจะแปลภาษามือจากข้อความง่ายๆ ที่เทียบเคียงจากภาษาพูด (ภาษาพูดอาจจะมีการเล่นคำศัพท์แปลกๆ หรืออธิบายด้วยภาษามือได้ยาก) ทำให้มีข้อจำกัดในการแปลอยู่บ้าง แต่ในอนาคตทีมวิจัยจะได้จัดทำระบบที่สามารถแทนที่คำแปลกด้วยคำที่เข้าใจได้ ตรงกันทั้งภาษามือ และภาษาพูดในภาษาญึ่ปุ่นเข้าไป ซึ่งการสร้างแอนิเมชันขึ้นมา เพื่อสื่อความกับผู้ชมกลุ่มนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น แม้จะไม่ได้ 100% ก็ได้ สำหรับเป้าหมายของทีมพัฒนาก็คือ การนำระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการายงานข่าวในยามเกิดภัยพิบัติ หรือข่าว ด่วน ผู้ชมกลุ่มนี้ที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับระบบสร้างแอนิเมชั่นแปลภาษามือโดย อัตโนมัติต่างให้ความเห็นตรงกันว่า พวกเขาสามารถเข้าใจเป็นคำๆ แต่การนำเสนอเป็นเรื่องราวยังร้อยเรียงความหมายได้ไม่ดีนัก ดูยังขัดๆ อยู่บ้าง

 

ที่มา: www.jib.co.th

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply