วิธีวางท่อระบาบน้ำแบบซึม/แทนการทำรางให้ไหลแบบต้นทางปลายทาง

#วิธีวางท่อระบาบน้ำแบบซึม/แทนการทำรางให้ไหลแบบต้นทางปลายทาง
-น้ำจะซึมเข้าท่อระบายได้ทุกทิศทาง
-ไม่เปลืองพืนที่ด้านบน/ยังใช้ประโยชน์ได้บ้าง
-ประหยัดต้นทุนซ่อมบำรุงระยะยาว
-อยู่ได้นานคงทน
-ท่อระบายขนาดเล็กสามารถเชื่ออมต่อได้กับท่อหลัก

***และประโยชน์อีกมาก***

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply