เมษา พาเพลิน EXP BP คูณเต็มเหนี่ยว เฟี้ยวสุดๆ

Battery Online เมษาพาเพลิน จัดกิจกรรมคูณ EXP BP เต็มเหนี่ยว เฟี้ยวสุดๆ

เริ่ม 6 เมษายนนี้เป็นต้นไป

EXP คูณตั้งแต่ 50% ถึง 200%
BP คูณตั้งแต่ 50% ถึง 100%

รายละเอียดการคูณ EXP และ BP แบ่งเป็น 3 ช่วง และ แบ่งตามช่วงเวลาดังรายละเอียดด้านล่าง

ช่วงที่ 1
วันที่ 6-8 เมษายน
รายละเอียด EXP+50% BP+50%ช่วงที่ 2
วันที่ 13-17 เมษายน
รายละเอียด EXP+50% BP+50%

ช่วงที่ 3 (เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก BTR PHOTO HUNT FACEBOOK)
วันที่ 26-28 เมษายน
รายละเอียด EXP+200% BP+100%

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply