แจก Item PLUS:PB ประจำเดือนธันวาคม 54

Item PLUS : PB ประจำเดือนธันวาคม 54

รายละเอียดของกิจกรรม
AK74 Silver, Bullet Proof Vest 5%, Marine Mask, wp_smoke_grenade
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
12/3/2011 12:00:00 AM  - 12/31/2011 11:59:59 PM
เงื่อนไขกิจกรรม
ทุกๆวัน
สมาชิก: All สามารถรับได้จำนวน 20 Code
เวลา: 00:01:00 – 23:59:00ขอรับได้ที่ร้านครับ
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply