แฉระบบบัตรภารกิจและระดับยศในเกม PointBlank แบบ exclusive ที่นี่ที่เดียว!!!

ระบบบัตรภารกิจ
ครั้งแรกของเกมประเภท Online FPS ที่มีระบบการทำเควสท์ ให้กับเหล่าผู้เล่นทุกท่านได้ทำผ่านทางบัตรภารกิจ ซึ่งหากสามารถทำได้บรรลุเป้าหมาย เราก็จะได้รับรางวัลตอบแทนด้วย ภารกิจถูกนำเสนอผ่านทางบัตรภารกิจซึ่งในขั้นต้นนั้นม ี 10 แบบโดยจะมีตัวอักษร “P, O, I, N1, T, B, L, A, N2, K” บรรจุไว้ โดยจะได้รับตัวอักษรทีละตัวหลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้น และเมื่อได้ตัวอักษรทั้ง 10 ตัว แล้ว เราก็จะได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับบัตรภารกิจนั้นๆ

Click the image to open in full size.
ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัตรภารกิจ
- แม้ว่าจะสามารถทำภารกิจสำเร็จ แต่ถ้าเราออกจากเกมระหว่างเล่นอยู่ ก็จะถือว่าภารกิจนั้นไม่สำเร็จ
- สามาถรับภาระกิจได้ครั้งละ 1 ใบต่อ 1 รอบการเล่นเท่านั้น
- ภาระกิจที่ทำเสร็จสิ้นแล้ว รายการจะหายไปจากหน้าต่างภาระกิจเองอัตโนมัติเมื่อเข ้าเกมรอบใหม่
- ถ้าหากไมได้เลือกบัตรภารกิจก่อนเข้าเกม ก็จะถือว่าเราไมได้กระทำภาระกิจนั้นๆ
- สามารถซื้อบัตรภารกิจได้พร้อมกันไม่เกิน 3 บัตรเท่านั้น

วิธีการซื้อบัตรภารกิจ

Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.

- ผู้เล่นสามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบทีละใบหรือทั้งชุดเ ลยก็ได้
การตรวจสอบข้อมูลในบัตรภารกิจ
ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลของบัตรภารกิจ ให้เลือกบัตรภารกิจที่ต้องการที่หน้าตั้งค่าบัตรภารก ิจ และคลิ๊กปุ่มข้อมูลบัตรภารกิจด้านขวา เราจะสามารถ ดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบัตรภารกิจดังกล่าวได้ล่วงห น้า

Click the image to open in full size.
- เมื่อผู้เล่นทำภาระกิจจนครบทั้ง 10 ใบ จะได้รับ ของรางวัลล่าสุด เป็นเหรียญกล้าหาญ หรือ ปืนต่างๆของแต่ละบัตรเพิ่มอีกด้วย
วิธีการทำบัตรภารกิจ
เมื่อเข้าไปในสมรภูมิแล้ว บัตรภารกิจที่ถูกเรียกจากหน้าบัตรภารกิจหลักจะถูกแสด งทาง “หน้าต่างภารกิจ” ที่อยู่ทางด้านมุมซ้ายบนของหน้าจอ โดยรายละเอียดของบัตรภารกิจคือ รายการที่เสร็จสิ้นจะถูกแสดงเป็นสีเขียว/ รายการที่กำลังทำอยู่จะแสดงเป็นสีเหลือง/ รายการที่ยังไม่ได้ทำ
ภารกิจจะถูกแสดงเป็นสีขาว
Click the image to open in full size.

- รายการภาระกิจที่ทำเสร็จแล้วจะมีผลก็ต่อเมื่อเราเล่น จนจบเกมเท่านั้น
ระดับยศในเกม Point Blank

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

จะมีทั้งสิ้น 51 เลเวล โดยผู้เล่นจะเริ่มจากการเป็นทหารฝึก เมื่อผ่านการเลเวลอัพไปแต่ละลำดับก็จะสามารถทำสิ่งต่ างๆภายในเกมได้มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ยศพลทหาร (เลเวล 2) สามารถใส่ฉายาระดับ กำลังพลทั่วไปได้ หรือ ยศสิบตรี (เลเวล 3) สามารถ สร้างแคลนได้ เป็นต้น
คราวหน้ามาทำความรู้จักกับระบบฉายาในเกม Point Blank กัน แล้วคุณจะรู้ว่า ฉายาที่ได้ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด!

เครดิต www.online-station.net

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “แฉระบบบัตรภารกิจและระดับยศในเกม PointBlank แบบ exclusive ที่นี่ที่เดียว!!!”

Leave a Reply