แอปเปิ้ลประกาศเรียกคืนฮาร์ดไดรฟ์ซีเกท 1TB ที่ใช้ใน iMac

image/imac_27inches.jpg

แอปเปิ้ลได้ทำการเรียกคืนบางส่วนของฮาร์ดไดร์ฟซีเกทขนาดความจุ 1TB ที่ใช้ใน iMac ซึ่งจำหน่ายระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องจากตรวจพบปัญหาความล้มเหลวภายในที่ไม่ระบุ

โดยบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ตระกูล Mac ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ออกประกาศสำคัญเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยให้ผู้ที่เป็นเจ้าของ iMac ที่ซื้อระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมที่ได้รับผลกระทบ มาทำการติดต่อเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีเงื่อนไขอยู่ว่า ผู้ใช้เหล่านี้ จะต้องได้รับอีเมลในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน โดยตัวแทนกล่าว “แอปเปิ้ลได้กำหนดเอาไว้ว่า จะมีจำนวนฮาร์ดไดร์ฟซีเกทความจุ 1TB ที่ใช้ใน iMac รุ่นขนาด 21.5 และ 27 นิ้ว ซึ่งประสบกับปัญหาล้มเหลวภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นเพียงจำนวนน้อยมาก ซึ่งถูกขายไปในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2011 ที่ผ่านมา” โดยผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอีเมลจากแอปเปิ้ล สามารถตรวจสอบดูได้จากหน้าเวบว่า มีสิทธิ์เข้ารับการเปลี่ยนครั้งนี้ด้วยหรือไม่ โดยต้นสังกัดได้เสนอ 3 ช่องทางในการติดต่อสำหรับการเปลี่ยนฮาร์ดไดร์ฟ ได้แก่ ร้านค้าปลีกแอปเปิ้ล, ตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอำนาจจากแอปเปิ้ล และฝ่ายสนับสนุนเทคนิคของแอปเปิ้ล ทั้งนี้ แอปเปิ้ลได้แนะนำให้ลูกค้าที่มีสิทธิ์อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว เข้ารับการเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด อีกทั้งยังแนะนำให้ลูกค้าควรทำการสำรองข้อมูลของพวกเขาในระหว่างเข้ารับการบริการอีกด้วย โดยพวกเขายังจะต้องการแผ่นต้นฉบับของ OS ที่มาพร้อมตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการอีกครั้ง รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ และข้อมูลสำรองอื่นๆ หลังจากฮาร์ดไดร์ฟถูกเปลี่ยนอีกด้วย โดยจะมีกำหนดระยะเวลาเข้ารับบริการจนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม ปี 2012 ทั้งนี้อาจมีการขยายระยะเวลาเพิ่มหากแอปเปิ้ลประเมินว่ามีความจำเป็น แต่ทั้งนี้การเรียกคืนฮาร์ดไดร์ฟไม่ได้ขยายความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานของ iMac ออกไปจากเดิมแต่อย่างใด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply