4 นักวิชาการ ลบมายาคติประชาธิปไตยของชนชั้นกลาง

4 นักวิชาการ ลบมายาคติประชาธิปไตยของชนชั้นกลาง

นักวิชาการ 4 ท่าน กล่าวว่าชนชั้นกลางส่วนหนึ่งมีมายาคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่หลายประการ และมายาคติเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขาต่อต้านการเลือกตั้ง แล้วไปเชื่อในระบบสรรหาแทน
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวียงรัฐ เนติโพธิ์ ผู้ทำวิจัยเรื่อง “การเลือกตั้งกับพลวัตทางการเมือง” กล่าวว่า ชนชั้นกลางมีมายาคติว่า เงินซื้อเสียงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดการตัดสินใจเลือกผู้สมัครและพรรคการเมือง แต่ใความเป็นจริงแล้ว นโยบายของพรรคการเมืองเป็นปัจจัยกำหนดการตัดสินใจของคนมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่เงินและของขวัญก็มีผลน้อยลงเรื่อยๆ
 
 
นักวิจัยผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่า ชนชั้นกลางเข้าใจผิด ว่าสิ่งตอบแทนทางการเมืองและการอุปถัมภ์นั้น มีอยู่ในระบบเลือกตั้งเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในระบบแต่งตั้งสรรหาเช่นกัน
 
 
ศาสตราจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักประวัติศาสตร์การเมือง กล่าวว่าชนชั้นกลางมีมายาคติว่า การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประชาธิปไตย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประชาธิปไตยจะทำงานได้นั้น ขอแค่ประชาชนแต่ละคนรู้ว่าความต้องการของตัวเองคืออะไร และนโยบายแบบไหนจะสนองความต้องการเขาได้ ก็เพียงพอแล้ว การมีการศึกษาสูง ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจความต้องการของคนอื่นได้ดีกว่าตัวพวกเขาเอง
 
 
ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกตัวอย่างประเทศอินเดีย เพียงแสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ ไม่ได้บ่งชี้ความเจริญงอกงามของประชาธิปไตย
 
 
ประจักษ์ ยังเห็นว่า ชนชั้นกลางยังมีมายาคติด้วยว่า การตั้งองค์กรที่ไม่ผูกพันอยู่กับรัฐสภา เช่น “สภาประชาชน” ของกลุ่ม กปปส. นั้น เป็นประชาธิปไตยทางตรง ซึ่งดีกว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทน แต่ในความเป็นจริงแล้ว “สภาประชาชน” ของ กปปส. ก็เป็นแค่ตัวแทนแบบหนึ่ง และเป็นตัวแทนของคนกลุ่มเดียว ไม่ใช่ตัวแทนประชาชนทุกกลุ่ม
 
 
ส่วน ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ชนชั้นกลางมีมายาคติว่า ศาลและองค์กรอิสระไม่ได้เป็นผู้เล่นทางการเมือง จึงปราศจากข้อบกพร่องที่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมี แต่ในความเป็นจริง ศาลและองค์กรอิสระก็เป็นผู้เล่นทางการเมืองเหมือนผู้เล่นอื่นๆ ไม่ได้วิเศษบริสุทธิ์กว่าผู้เล่นอื่น
 
 
นักวิชาการทุกคนเห็นตรงกันว่า มายาคติเหล่านี้ทำให้ชนชั้นกลางบางส่วนต่อต้านการเลือกตั้ง

เรียบเรียงโดย : ข่าวสด

ที่มา วอยซ์ทีวี

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply