Service

บริการของเรา

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 09:00 นาฬิกา ถึง 22:00 นาฬิกา
  • วันหยุด นขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30 นาฬิกา ถึง 20:00 นาฬิกา

หมายเหตุ สวมชุดนักเรียน-นักศึกษา ใช้บริการตั้งแต่ 14:00 นาฬิกา เป็นต้นไป และเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 14:00 นาฬิกา ไม่เกิน 20:00 นาฬิกา

 

“ขอให้สนุกครับ ^^”

www2.taiy-internet.com